Přehled podnoží pro ovocné stromky

Většina kvalitních odrůd ovocných stromů je naroubována nebo naočkována na podnož, která má zásadní vliv na celkový růst stromu. Proto je důležité, před koupí stromu tuto informaci brát v potaz. Podle podnože pak pěstitel zvolí správný pěstební tvar.

Podnože pro jabloně

M9 - slabě rostoucí podnož pro intenzívní pěstební tvary, vhodná pro zákrsek, štíhlé vřeteno, nebo superštíhlé vřeteno. Vyžaduje oporu (kůl) a pravidelnou zálivku, kořenový systém je malý. Jde o nejproduktivnější podnož pro jabloně. Používá se v intenzívních moderních výsadbách. Klon této podnože M9 T337 je nejrozšířenější podnož produkčních výsadeb jabloní v Evropě, pro svou odolnost virovým nákazám.

J-OH-A - slabě rostoucí podnož pro zákrsky, do kvalitních půd, pro bujně rostoucí odrůdy. Vyžaduje oporu i pravidelnou zálivku.

P60 - slabě rostoucí podnož vhodná pro zákrsek, podobná M9, ale určena spíše do sušších a kamenitých půd, není vhodná pro těžké, jílovité, přemokřené půdy.

M26 - slabě až středně bujně rostoucí podnož, vhodná pro zákrsky až čtvrtkmeny. Je vhodná pro zákrsky do horších půdních podmínek, nebo pro čtvrtkmeny. Taktéž vyžaduje oporu, aspoň v prvních letech výsadby. Ovoce na ní velmi dobře vyzrává, ale vegetační doba může být o pár dnů delší. Je odolná vlnatce krvavé, což je mšice, která se často objevuje na jabloních.

P14 - středně bujně rostoucí podnož, vhodná zejména pro čtvrtkmeny ale v lepších podmínkách i pro polokmeny. Je to podnož dobře zvládající sucho a kamenité půdy. Nepotřebuje oporu.

M7 - středně bujně rostoucí podnož, vhodná pro čtvrtkmeny až polokmeny. Zvládne i težší půdy a nepotřebuje oporu.

MM106 - středně vzrůstná podnož, vhodná zejména pro polokmeny. Univerzální podnož do všech typů půd. Nevyžaduje oporu, je odolná mrazu a má bohatý kořenový systém.

A2 - bujně rostoucí podnož vhodná pro vysokokmeny, bez zvláštních nároků. Má pozdější nástup do plodnosti.

 

 

Podnože pro hrušně

Kdouloň – slaběji až středně rostoucí podnož, vhodná pro zákrsky a čtvrtkmeny. Vyžaduje lepší půdy a nižší obsah vápníku v půdě, kořen je mělký, vyžaduje více vláhy. Předností je velmi rychlý nástup do plodnosti a pozitivní vliv na produktivitu stromu.

MA – slaběji rostoucí typ kdouloně (nejlépe pro zákrsky).

BA 29 – silněji rostoucí typ kdouloně, odolnější suchu, vhodná nejvíce pro čtvrtkmeny nebo méně pro zákrsky.

Hrušeň kavkazská – pyrus communis caucasica je bujně rostoucí podnož, která dobře odolává nepříznivým podmínkám a hlavně je odolná mrazu. Hrušně na ní roubované, jsou vhodné pro tvar vysokokmen nebo polokmen.

Hrušňový semenáč – obecný typ generativní podnože bujnějšího růstu, vhodný pro polokmeny až vysokokmeny.

 

Podnože pro švestky a slivoně

Pixy – slabě rostoucí podnož pro zákrsky a čtvrtkmeny, s velkým vlivem na bohatou plodnost.

Wagenheimova – slaběji rostoucí podnož, vhodná i do vlhčích půd, takže se využívá nejen pro slivoně, ale i pro meruňky do těžších půd. Je ideální pro zákrsky a čtvrtkmeny.

Wawit – klon wagenheimovy podnože do vlhčích půd, nesnáší sucho. Netvoří výmladky a je vhodná do nejproduktivnějších výsadeb.

Waxwa – generativně množený klon wagenheimovy švestky. Má podobné vlastnosti jako předešlá, a o něco slabší růst.

Krymsk 1 – velmi slabě rostoucí podnož do živných i těžších půd. Vyžaduje závlahu.

Krymsk 2 – velmi slabě rostoucí až slabě rostoucí, zvládá však i sucho a vysoké teploty.

St Julien Améně až středně vzrůstná podnož s výbornou mrazuodolností. Vhodná pro čtvrtkmeny.

Zelená rynglestředně rostoucí podnož do středních i těžších půd. Do lehkých písčitých půd je méně vhodná. Ideální zejména pro polokmen. Lze ji použít i pro čtvrtkmeny a v nejlepších podmínkách i pro vysokokmeny.

Myrobalán – bujně rostoucí odolná podnož do všech podmínek, jak sušších tak i do těžších půd. Vhodná zejména pro polokmeny a vysokokmeny ale i rozložitější čtvrtkmeny.

 

Podnože pro třešně a višně

Gisela 5 – slabě rostoucí podnož spíše do lehkých a písčitějších půd, vhodná pro intenzívní pěstební tvary jako jsou např.: zákrsky.

Gisela 6slabě rostoucí podnož do všech typů půd, nevyžaduje závlahu ani oporu, vyjma větrných stanovišť. Vhodná pro zákrsky a čtvrtkmeny.

Colt – středně bujně rostoucí podnož, vhodná pro čtvrtkmeny a polokmeny. Není příliš ideální do suchých podmínek. Na dobrých živných půdách lze dopěstovat i na vysokokmen.

Mahalebka – středně až bujně rostoucí podnož, vhodná pro tvar čtvrtkmen až polokmen. Dobře zvládá sušší a kamenité půdy s vysokým obsahem vápníku.

F12 – bujně rostoucí podnož, vhodná pro polokmeny a vysokokmeny. Snese dobře i těžší půdy.

Ptačka – bujně rostoucí podnož vhodná pro vysokokmeny nebo alejové stromy do všech podmínek.

 

Podnože pro meruňky

Wagenheimova – slaběji rostoucí podnož, vhodná i do vlhčích půd, takže se využívá nejen pro slivoně, ale i pro meruňky do těžších půd. Je ideální pro zákrsky a čtvrtkmeny.

Wawit – klon wagenheimovy podnože do vlhčích půd, nesnáší sucho. Netvoří výmladky a je vhodná do nejproduktivnějších výsadeb. Zejména pro zákrsky ale i pro čtvrtkmeny.

Waxwa – generativně množený klon wagenheimovy švestky. Je velmi slabého vzrůstu, vhodná pro zákrsky. Pozitivně ovlivňuje plodnost a netvoří výmladky. Spíše do lehčích půd.

St. Julien A – středně vzrůstná podnož vhodná pro čtvrtkmeny.

Zelená rynglestředně rostoucí podnož do středních i těžších půd. Do lehkých písčitých půd je méně vhodná. Ideální zejména pro polokmen. Lze ji použít i pro čtvrtkmeny a v nejlepších podmínkách i pro vysokokmeny.

29 C – středně vzrůstná italská podnož vhodná do všech půd, i do těžších, ideální pro tvary polokmen ale lze na ní pěstovat i čtvrtkmeny nebo naopak vysokokmeny.

Myrobalán – bujně rostoucí odolná podnož do všech podmínek, jak sušších tak i do těžších půd. Vhodná zejména pro polokmeny a vysokokmeny ale i rozložitější čtvrtkmeny.

Meruňkový semenáč – bujně rostoucí podnož pro vhodná pro vysokokmeny do lehčích a sušších půd. V těžkých a zamokřených půdách můžou stromy trpět na houbové onemocnění.

 

Podnože pro broskvoně

Mandloňový semenáč – slaběji rostoucí podnož, vhodná do lehkých suchých půd s vyšším obsahem vápna obecně (to platí i pro bujnější broskvomandloně). Tato podnož je vhodná pro zákrsky, čtvrtkmeny, méně pro polokmeny

Mandžurská – roste středně bujně, vhodná pro zákrsky, čtvrtkmeny až polokmeny. Velmi odolná mrazu.

Rakoněwská – středně silně až silně rostoucí podnož, vhodná pro čtvrtkmeny až polokmeny.

Velmi dobrá odolnost mrazu a jiným nepříznivým vlivům, je to vlastně odrůda broskví, které jsou docela chutné. Takže lze dál pěstovat podnož i když odumře odrůda na ní očkovaná.

Broskvoňový semenáč – bujná podnož, která nemá ráda vysoký obsah vápníku v půdě, hodí se především do teplých lehkých půd. Nejvhodnější pro čtvrtkmeny a polokmeny. Lze však na ní pěstovat i bujný zákrsek. Jsou různé typy jako například: B-VA-1, B-VA-2, nebo B-VA-3 a B-VA-4. Tyto všechny pochází z Valtic.

Broskvomandloňový semenáč – je většinou silně vzrůstná podnož do sušších půd, s dobrou odolností na mráz a s tolerancí na alkalické půdy. Patří sem například: BM-VA-1 nebo BM-VA-2, které se říká také Kando. Tyto podnože jsou nejvíce vhodné pro čtvrtkmeny a polokmeny.

Lesiberian – taktéž bujná podnož, její výhoda je ta, že snese i alkalické půdy a vykazuje větší mrazuodolnost. Vhodná pro zákrsky, ale zejména ideální pro čtvrtkmeny a polokmeny. Je to podnož do drsných okrajových oblastí.

GF677 – bujná podnož, vznikla jako kříženec broskvoně a mandloně. Dobře zvládá lehké suché kamenité půdy s vyšším obsahem vápníku. Pěstuje se na ní čtvrtkmen nebo polokmen.